Študentom maturitného ročníka bol odprezentovaný vzdelávací program „Soft skills“. Školenia budú prebiehať 1 hodinu týždenne, počas 18 týždňov. Termíny a priebeh školení počas prázdnin a maturít je na základe dohody so študentmi. Školenia budú prebiehať online.