Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo manuál pre stredné školy, ktorý upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách pre školský rok 2020/2021. Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky stredných škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Manuál nájdete na tejto webovej adrese:

https://www.minedu.sk/stredne-skoly-aktualizovane-2682020

 

Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti (tlačivo)