Po marcových prácach na projekte Zachráňme školský sad, keď sa odstránili vyschnuté ovocné stromy a opíli sa konáre s cieľom presvetliť koruny stromov, tento mesiac pokračujú práce na príprave pôdy pre sadenie mladých ovocných stromčekov. V rámci odborného výcviku žiaci pod vedením majstra Štefana Tótha poorali plochu, kde sa bude výsadba realizovať. Žiaci sa takto nielen podieľajú na realizácii projektu,ktorý sa uskutočňuje vďaka finančnej podpore Nadácie Ekopolis a spoločnosti Slovnaft, a.s. v rámci programu  Zelené oázy, ale zároveň sa zdokonaľujú v činnostiach, ktoré budú v budúcnosti potrebovať po ukončení štúdia v praxi, ak zostanú verní odboru, ktorý vyštudujú.

SOŠTaAP

zeleneoazy                  ekopolis              slovnaft