SOŠTaAP v Rim. Sobote sa podarilo cez projekt CURI zakúpiť 9-miestne vozidlo Toyota. Vozidlo sa bude používať na prepravu menších skupín žiakov napr. na súťaže, zahraničné stáže, na pracoviská odborného výcviku vo firmách a pod.

Rovnako bude slúžiť na prepravu pedagogických zamestnancov na školenia, kurzy, kultúrne akcie, nábory žiakov a pod.