Dňa 2.2.2023 sa naši žiaci z odboru agromechatronik zúčastnili v Nitre školenia obsluhy traktorov a mechanizačných zariadení. Školenie pre nich zorganizovala firma Agroservis a prebiehalo v jednej z hál výstaviska Agrokomplex. Žiaci postupne prešli štyrmi stanovištiami, čomu zodpovedal aj program školenia: 1. Zvýšenie prevádzkovej spoľahlivosti strojov. 2. Zníženie prevádzkových nákladov. 3. Zvýšenie výkonnosti strojovej súpravy. 4. Proaktívna starostlivosť o stroje. Žiaci so záujmom sledovali výklad odborníkov z firmy Agroservis, niektorí boli za svoju aktivitu dokonca odmenení cenami. Zo strany organizátorov sme počuli na adresu našich žiakov len slová chvály. Veľmi nás teší, že naši žiaci takto reprezentujú našu školu a sme na nich za to patrične hrdí.