V dňoch 19. a 20. marca šiesti pedagógovia našej školy úspešne absolvovali školenie pre učiteľov a majstrov odborného výcviku. Školenie bolo zamerané na tému súčasných trendov v obrábaní pôdy, agrotechnických prvkov v konštrukcii strojov, skenovanie porastov a tvorbu pôdnych máp.