Písomná časť prebehla počas vyučovacích hodín anglického jazyka. Písomnej časti sa zúčastnilo 15 žiakov. Ústna časť školského kola olympiády v AJ sa konala dňa 23.11.2022, ktorého sa zúčastnili 9 žiaci zo všetkých ročníkov.

Vyhodnotenie ústnej časti:

1. miesto – Garay Juraj - 3. AC ( 66 b.)

2. miesto – Tóth Michal – 3. AC ( 64 b.)

3. miesto – Böd Matej – 4. R ( 60 b.)

4. Lux Mike – 3. AC ( 55 b.)

5. Vaculík Norbert – 3.AC ( 54 b.)

6. Moncoľ Patrik – 1.S ( 50 b.)

7. Szabó Dávid – 4.R ( 48 b.)

8. Hruška Erik – 4.R (43 b.)

9. Molnár Samuel – 1.S ( 30 b.)

Všetkým srdečne blahoželáme!