Aj tento rok mala naša škola možnosť zažiť jedinečnú atmosféru výstavy ovocia, zeleniny, okrasných rastlín, zvierat a produktov vo foyeri Mestského kultúrneho strediska v Rimavskej Sobote. Vôňa zeleniny a ovocia sa šírila celým priestorom a atmosféru navyše umocňoval príjemný program, vystavovatelia či samotní návštevníci. Srdečne ďakujeme organizátorom za pozvanie.

Mgr. K. Sroková