Dňa 18.10.2019 v divadelnej sále kultúrneho domu v Rimavskej Sobote usporiadal Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Rimavskej Sobote a mesto Rimavská Sobota odborný seminár na počesť Jána Ušiaka, prvého veliteľa 1. Československej partizánskej brigády Jána Žižku z Trocnova, ktorý svoj život obetoval v boji proti nemeckým okupantom a ich domácim pomáhačom. Spomienkovej akcie sa zúčastnili aj vybraní žiaci našej školy pod vedením Mgr. Husztyho. Sála sa takmer celá zaplnila stredoškolákmi.

Seminára sa zúčastnilo mnoho pozvaných hostí, či už z vedenia mesta, Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, Matice slovenskej a pod. Medzi čestných hostí patril starosta obce Budinej, rodiska Jána Ušiaka, starosta obce Čeladná v Českej republike, kde Ján Ušiak zahynul, akoj aj pracovník Veľvyslanectva Ruskej republiky na Slovensku a pravnučka Jána Ušiaka. Život Jána Ušiaka priblížil vo svojej prezentácii riaditeľ Múzea SNP v Banskej Bystrici PhDr. Marian Uhrin, PhD. 

Jan Usiak01Ján Ušiak sa narodil 5. októbra 1914 v Budinej v okrese Lučenec. Za predmníchovskej Československej republiky sa s rodičmi presťahoval do Bakty pri Rimavskej Sobote, dnes už mestskej časti Rimavskej Soboty. Otec bol poľnohospodárom a mladý Janko pracoval ako príležitostný robotník. Základnú vojenskú službu nastúpil v roku 1936 ako vojak československej armády. Po jej skončení sa vrátil do Bakty. Pokojný život Jana Ušiaka prerušil nástup fašizmu v hitlerovskom Nemecku, mníchovská zrada, viedenská arbitráž a okupácia južného Slovenska horthyovským Maďarskom čo znamenalo, že aj Bakta sa stala súčasťou Maďarska. Ján Ušiak musel v roku 1941 nastúpiť do maďarskej armády, ktorá viedla vojnu na území Sovietskeho zväzu a tam bol aj on odvelený. No už v januári 1942 prechádza k Červenej armáde. Neskôr sa stáva príslušníkom 1. Československého armádneho zboru v Sovietskom zväze. Tu absolvoval dobrú odbornú a veliteľskú prípravu pre partizánsku odbojovú činnosť. 21. augusta 1944 bol spolu so svojimi spolubojovníkmi - parašutistami vysadený v Sklabini pri Martine. Hneď po zoskoku sa poručík Ján Ušiak stáva veliteľom brigády. A hneď od prvých dní po výsadku a sformovaní brigády sa zapojili do bojov s nemeckými okupantmi pri Strečne, Žiline, Martine, Vrútkach a v Rajeckej doline. Neskôr Ušiakov oddiel postupoval cez Rajec a Plevník k Váhu, prešiel do tyla nepriateľa zvádzal boje pri Považskej Teplej. Neskôr na základe rozkazu Hlavného štábu partizánskeho hnutia presúval po svahoch Javorníkov k Moravským hraniciam. Postupne početne rástol. To však neušlo pozornosti hitlerovskej armáde, ktorá sa snažila Ušiakov oddiel zlikvidovať. Došlo k bojom najmä pri Štiavniku a podarilo sa im prekročiť hranicu a dostať sa na Moravu. Tu chystali podmienky pre prijatie ďalších bojovníkov -parašutistov, ale rozširovali svoje rady aj z miestnych obyvateľov. Pomáhali tiež organizovať odboj ďalších odbojových skupín na Morave a v Čechách. Jeho brigáda sa rozrastala a počet jej príslušníkov presiahol hranicu 400 bojovníkov. Partizánska brigáda Jána Žižku zvádzala ťažké boje s nemeckými okupantmi a čelila obrovskej početnej i výzbrojnej presile. Spôsobila Nemcom citeľné straty, ale aj z vlastných radov padlo v ťažkých bojoch veľa partizánov. Postupom času do partizánskej brigády prenikli aj agenti gestapa z radov niektorých miestnych občanov. Agent gestapa Jan Dvořák pomohol esesákom uskutočniť prepad partizánov 31. októbra 1944. Pri tomto prepade bol poručík Ján Ušiak ranený do obidvoch rúk. Podarilo sa mu síce dostať k vlastencom a tí sa mu snažili poskytnúť pomoc. Ale jeho stav bol vážny a vyžadoval si nemocničné ošetrenie. Český vlastenec Oldrich Machander ho odviezol do svojho domu v Čeladnej. Tu zásluhou zrady sa nemecká polícia dozvedela o mieste pobytu Jána Ušiaka a chystala sa ho zajať . Ten ale radšej zvolil smrť, ako padnúť do nemeckého zajatia a ťažko zranenými rukami dvihol pištoľ k svojej hlave. Tak skončil svoj 30 - ročný život. Ján Ušiak bol skutočným hrdinom a zaslúžil sa o porážku okupantov. Jeho odkaz brániť svoju vlasť za každú cenu, hoc aj za cenu vlastného života zostane vždy aktuálny. Zaslúži si obdiv a úctu všetkých nás.

 Jan Usiak pamatnik

                                                                                                                                                               Pamätník Jána Ušiaka v Bakte