10.apríla 2019 sa v estrádnej sále MsKS v Rimavskej Sobote konalo spomienkové podujatie k 100. výročiu nástupu Janka Jesenského do úradu župana Gemersko-malohontskej župy, ktorého sa zúčastnili aj žiaci našej školy, IV.D trieda so svojím triednym učiteľom.Celodenné podujatie organizovala Okresná rada SNS v Rimavskej Sobote , Dom Matice slovenskej v Rimavskej Sobote a Mesto Rimavská Sobota v spolupráci s Gemersko-malohontským osvetovým strediskom a Knižnicou Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote. Prednášku na tému „Život a dielo Janka Jesenského“ mal Doc. PaedDr. Július Lomenčík,PhD. z UMB B. Bystrica. JUDr. Janko Jesenský – advokát, župan, spisovateľ sa narodil 30. decembra 1874 v Martine. Študoval na gymnáziu aj tu v Rimavskej Sobote spolu so svojím bratom Fedorom. Tu ich zastihla správa o otcovej smrti. Po otcovej smrti obaja zamierili dokončiť štúdia do Kežmarku. Pridal sa k nim aj najmladší brat Vladimír. Po maturite Janko Jesenský vyštudoval právo. Počas prvej svetovej vojny bol odvelený na ruský front, kde sa dal dobrovoľne zajať. Od 1916 bol príslušníkom čs. légií v Rusku. V Rusku sa zapojil do československého zahraničného odboja, bojoval za myšlienku vzniku Česko-Slovenska. Po skončení vojny sa z Ruska vrátil domov. Po vzniku ČSR sa v roku 1919 županom Gemersko-malohontskej župy so sídlom v Rimavskej Sobote. pretože nová republika prevzala z Rakúsko-Uhorska územné členenie Slovenska. Situácia Janka Jesenského tu v maďarskom prostredí bola veľmi ťažká, pretože maďarská šľachta v regióne ignorovala vznik nového štátu a jeho predstaviteľov. V Rimavskej Sobote Jesenskému pomáhalo iba niekoľko národovcov, hlavne z Tisovca. V takejto situácii začal budovať nový župný úrad, snažil sa vyburcovať národné povedomie tých, ktorí ho mali tvoriť. Vyzval najprv dovtedajších zamestnancov, aby zložili sľub vernosti Československej republiky. Výzva ale ostala takmer bez odozvy, zamestnanci však naďalej do úradu prichádzali. A tak Jesenský nechal vyvesiť na vchod do budovy tabuľu, že tým, ktorí sľub nezložia sa zakazuje vstup do budovy, čo vyvolalo veľké pobúrenie. Jesenský získal tvrdým prístupom onedlho rešpekt. . Napriek tomu sa Jankovi Jesenskému podarilo získať si rešpekt aj u svojich nepriateľov. Post gemersko-malohontského župana nebol tou najvyššou funkciou, ktorú mu zverili. Počas ďalších dvadsiatich rokov bol veľkožupanom v Nitre, vládnym radcom Krajinského úradu v Bratislave i viceprezidentom Slovenskej krajiny. Okrem úradníckej kariéry sa Janko Jesenský venoval literárnej činnosti. Debutoval zbierkou poézie Verše, nasledovali Malomestské rozprávky. V roku 1934 vydáva román Demokrati, ktorý je jedným z najlepších satirických románov modernej slovenskej prózy a v ktorom vyjadril kritiku politických kruhov tej doby. Prednáška Doc. Lomenčíka bola sprevádzaná Literárnym pásmom v réžii Mgr. Eriky Juhászovej a na záver zahral DS Divosud z Rimavskej Soboty úryvok z hry Pani Rafiková.