Dňa 10. 4. 2019 sa na škole uskutočnila súťaž v šikovnosti využívania programov. Prihlásení boli žiaci tretieho a štvrtého ročníka odboru mechanik počítačových sietí. Ôsmi žiaci si vyskúšali svoju šikovnosť pri využívaní programov MS Office, Scratch a GIMP. Pomocou Acrobat reader a Word žiaci mali za úlohu nájsť počet slov na 100. strane knihy od Julesa Verna Cesta do stredu Zeme. Úlohu spravili všetci a najrýchlejší bol Daniel Rácz, ktorý obsadil tretie miesto. V programe Scratch žiaci vytvorili animáciu predbiehania dvoch áut F1. V tretej úlohe žiaci preukázali svoju tvorivosť v tvorbe GIF súboru s veľkonočnou tematikou. Po vyhodnotení úloh druhé miesto obsadil Dávid Varga a na prvom mieste sa umiestnil Patrik Völgyi. Prví traja žiaci dostali na pamiatku diplomy a medaily a ostatným ostali zážitky z tohto tvorivého posedenia.

Ing. Ladislav Farkas