Každodenné prepojenie našej školy s pôdou je neodmysliteľnou súčasťou našich životov z viacerých dôvodov. Vzdelávanie žiakov v potravinárskych a poľnohospodárskych odboroch, realizácia odborného výcviku a rôznych činností s tým súvisiacich, zapájanie sa do enviroprojektov a aj samotná veľkosť školského areálu. Práve 5. december je dňom, kedy je čas upriamiť pozornosť na význam pôdy v našom živote.

12