„Vode bola daná čarovná moc byť miazgou života na Zemi“.

                                                                      (Leonardo da Vinci)

 

Svetový deň vody siaha do roku 1992, kedy konferencia OSN o životnom prostredí a rozvoji odporučila oslavovať deň vody na medzinárodnej úrovni. Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov reagovalo vymenovaním 22. marca 1993 za prvý Svetový deň vody, od tej doby sa koná každoročne. Svetový deň vody je medzinárodný deň oslavy vody a hlavne príležitosť dozvedieť sa viac o problémoch súvisiacich s vodou. Medzinárodný deň vody si pripomenuli aj žiaci Strednej odbornej školy technickej a agropotravinárskej v Rimavskej Sobote. Aká je skutočná hodnota vody? Nad touto otázkou, ale aj nad tým, aký význam má voda v našich každodenných životoch, pre našu prácu, našu krajinu sa prostredníctvom rôznych aktivít zamysleli žiaci aj na hodinách anglického jazyka. Pozreli si krátke video, diskutovali o znečisťovaní vody a hlavne o potrebe chrániť tento životne dôležitý zdroj.

                                                                                                Mgr. K. Sroková

 

PODZEMNÁ VODA – ZVIDITEĽNIŤ NEVIDITEĽNÉ