Dňa 2. februára sa žiaci odboru agromechatronik spolu so svojimi pedagógmi zúčastnili Klubu mladých farmárov, ktorý organizovalo Združenie mladých farmárov na Slovensku-ASYF. Cieľom bolo zvýšiť záujem mladých ľudí o poľnohospodárstvo. Aj naša škola dostala možnosť prezentovať sa a vypočuť si zaujímavé informácie z oblasti poľnohospodárstva priamo z úst tých najpovolanejších, pretože cennými radami prispeli práve odborníci z praxe. Aj keď bolo možné vidieť veľké množstvo vysoko inteligentných moderných poľnohospodárskych strojov, ešte stále platí, že technika srdce agronóma nikdy nenahradí.

Mgr. K. Sroková

F1

F2