Európsky týždeň boja proti drogám pripadá každoročne na tretí novembrový týždeň. Cieľom tohtoročných aktivít je zdôrazniť význam prevencie v boji proti zneužívaniu drog a zároveň zvýšiť povedomie o legálnych aj nelegálnych drogách. Aj na našej škole pravidelne organizujeme rôzne aktivity, a to nielen v tento týždeň, ale počas celého školského roka. Zaujímavú besedu absolvovali žiaci I. RC triedy s pracovníčkou skupiny prevencie VO OR PZ v Rimavskej Sobote kpt. Mgr. Lenkou Lásovou a npráp. Jaroslavom Vargicom. Besedovalo sa na tému trestnoprávna zodpovednosť mladých ľudí. Problematika témy študentov veľmi zaujala, o čom svedčí aj skutočnosť, že čas vyhradený na besedovanie sa musel predĺžiť, aby boli zodpovedané všetky otázky prítomných.

                         I. Kováčová

tbpd 2001 01