Počas konania maturitných skúšok v dňoch 22.5. a 23.5. 2023 ostatné triedy absolvovali cvičenie OŽAZ. Keďže bolo pekné slnečné počasie, mohli prebehnúť všetky aktivity, ktoré pre žiakov pripravili učitelia a majstri OV našej školy.