V priestoroch Agroinštitútu v Nitre zorganizovalo združenie Agrion ďalšie vzdelávanie učiteľov a majstrov odborného výcviku z piatich stredných odborných škôl. Z našej školy sa školenia zúčastnili traja pedagógovia: Ing. Juraj Kovács, Štefan Tóth a Ing. Dagmar Vašová. Počas dvoch dní si pedagogický pracovníci aktualizovali poznatky z oblasti zavlažovania a postrekovania. Školiteľmi boli zástupcovia z firiem, ktoré Agrion združuje. Okrem veľkého množstva vzácnych informácií sme si zo stretnutia odniesli aj množstvo materiálov, ktoré využijeme pri výučbe odborných predmetov na našej škole.

Ing. Vašová

 

 Agroinstitut01 2018 minAgroinstitut02 2018 min