Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre oslávila 10. októbra 65. výročie svojho vzniku. Vo štvrtok 12. októbra 2017 bol pripravený sprievodný odborný program „Univerzitný deň techniky“ ktorý organizovala SPU v Nitre na pôde Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku , s.r.o. v Kolíňanoch. Pozvánku na túto akciu dostala aj SOŠ TaAP v Rimavskej Sobote. Univerzitný deň techniky, zameraný na obrábanie pôdy, sejbu, hnojenie a ochranu plodín, otvoril dekan Technickej fakulty prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD. Od 10:00 h začala prehliadka vystavenej poľnohospodárskej techniky a názorné ukážky konkrétnych prác. V rámci sprievodného programu, ktorý zabezpečila Autoškola Akadémia, žiaci mali možnosť otestovať svoju zručnosť v jazdení. S potešením sme využili možnosť zúčastniť sa akcie a ukázať žiakom v študijnom odbore agromechatronik novú poľnohospodársku techniku pri vykonávaní prác.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Ing. Vašová