V rámci projektu SOŠTaAP - Atraktívne prostredie pre odborné vzdelávanie a prípravu na jednom mieste, pod jednou strechou prebiehajú rekonštrukčné a stavebné práce aj exteriéri školského areálu. Začiatkom apríla boli dokončené rekonštrukčné práce na parkovisku č. 1 pri vjazde do areálu školy, ktoré bolo pôvodne vysypané pomerne veľkými kusmi kameňa a bolo nebezpečné tak pre ľudí ako aj pre autá kvôli odletujúcim kusom kamenia spod kolies áut. Teraz je parkovisko vydláždené zámockou dlažbou, čím sa zlepšila kvalita parkovania a zároveň pôsobí esteticky.