Šesť dobrovoľníkov z našej školy dňa 11. decembra 2019 za dobrovoľný príspevok, rozdávalo ľuďom nálepky srdiečka s úsmevom v rámci verejnej finančnej zbierky „Vianoce s úsmevom 2019“.

usmev ako dar2019Verejná zbierka Vianoce s Úsmevom 2019 prebieha v termíne od 5.-18. decembra 2019 v mestách po celom Slovensku. Zbierku sa rozhodli svojou dobrovoľnou činnosťou podporiť Matej Mikulčík, Ján Černák, Miroslav Medvecký z II. RCD a Lukáš Lisičan, Kristián Nagy a Erik Feješ z III. DR triedy. Úsmev ako dar v spolupráci s organizáciou TADAM - Tlačová agentúra detí a mládeže, realizuje predvianočnú zbierku na pomoc rodinám v núdzi, rozvoj sociálnych služieb, dobrovoľníckej činnosti a podporu práce s deťmi v centrách pre deti a rodiny. Našim dobrovoľníkom sa podarilo vyzbierať sumu 250,- Eur, za ktorú ako odmenu získali ponožky, keďže sa tento rok zbierka niesla v duchu hesla: „Fusakle s úsmevom“.