Na chvíľu spomaliť, zastaviť sa a stráviť spoločný čas so svojimi priateľmi a kolegami. Bolo to prospešné, príjemné, zábavné a chutné. Slávnostný príhovor pani riaditeľky a posedenie pri príležitosti konca tohto kalendárneho roka priniesli okrem bilancovania aj príjemné chvíle spojené s ocenením jubilujúcich kolegov. Spoločne strávené chvíle nám spríjemnila aj milá návšteva z odboru školstva-pani Mgr. Janka Kosková. Ďakujeme.

Mgr. Katarína Sroková