Tak ako každý rok,aj teraz 18. decembra sa zamestnanci školy po pracovnom dni zišli v školskej jedálni, aby si pripomenuli blížiace sa vianočné sviatky, na chvíľu zabudli na prácu a navzájom sa porozprávali, pretože počas pracovných dní na to veľa času nemajú.

Stalo sa už zvykom,že na vianočnom posedení sú odmeňovaní pracovníci školy za okrúhle pracovné jubileá. Ktorí to boli tentokrát, to si môžete pozrieť vo fotogalérii. Prípitok predniesol riaditeľ školy Ing. Karol Kisantal, ktorý sa zároveň vo svojej rozlúčkovej reči poďakoval pracovníkom školy za spoluprácu, pretože vo fukcii riaditeľa končí. V mene zamestnancov školy sa mu poďakoval za jeho prácu zástupca riaditeľa Ing. Uhrin, ktorý mu odovzdal aj dar, ktorý mu má pripomínať roky strávené na našej škole.