Túto možnosť mali žiaci odboru agromechatronik zo SOŠTaAP Rimavská Sobota, ktorí sa zúčastnili odbornej exkurzie v spoločnosti Tajba a.s. Spoločnosť vlastní niekoľko skladových priestorov pre uskladnenie pšenice, slnečnice a sóje. Že takéto uskladnenie nie je jednoduchá záležitosť sa zúčastnení presvedčili na vlastné oči. Bodkou za exkurziou bol prekrásny výhľad na Lučenec zo strechy sila.