Počas výstavy jabĺk na našej škole prebiehala aj súťaž o najväčšie a najmenšie jablko. Do súťaže sa zapojili 5 súťažiaci. Dvaja do kategórie o najväčšie jablko a 4 o najmenšie jablko. Jeden z účastníkov doniesol jablko do oboch kategórií. Odborná komisia v zložení p. Štefan Faršang, tajomník Okresného výboru Slovenského zväzu záhradkárov, pán riaditeľ Karol Kisantal a pani zástupkyňa Agnesa Daňková vyhodnotila príspevky a rozhodla. Súťaž o najväčšie jablko vyhral žiak IV.D triedy Nikolas Bálint a o najmenšie jablko žiak II.DR triedy Alex Varga, ktorí získali sladkú jablkovú odmenu. Všetci zúčastnený dostali za zapojenie sa do súťaže 100% jablkovú šťavu od firmy OVD GemerProdukt Valice.