Projekt „Podpor svoj odbor“ , ktorý pripravila Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK), motivuje žiakov základných škôl k štúdiu poľnohospodárskych, potravinárskych, veterinárnych a lesníckych odborov. Študenti stredných škôl o svojich vlastných odboroch nakrútili krátke videá na mobily, ktoré poslali do súťaže. Do projektu sa zapojilo 27stredných odborných škôl agropotravinárskeho, veterinárneho a lesníckeho zamerania, pričom odborná komisia hodnotila takmer 40 zaslaných krátkych videí od stredoškolákov. Ceny tretieho ročníka projektu dnes (14.4. 2023) v hotely Radisson Blu Carlton v Bratislave odovzdávali zástupcovia SPPK a Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Cenu za tretie miesto si odniesla žiačka našej školy Laura Kováčiková (I.DN). Ceny odovzdávali aj partneri súťaže . Cenu združenia Agrion získal Nicolas Andreas Brndiar (IV.RAC). Žiak Szabolcs Samson (II.DN) prevzal dve ceny. Jednu od Slovenského zväzu spracovateľov mäsa a druhú od spoločnosti G.P.R. spol.s.r.o.