Dôkazom toho je aj široká škála mimoškolských aktivít organizovaných SOŠ technickou a agropotravinárskou, ako sú projekty, exkurzie, súťaže a krúžková činnosť.Pravidelne každý rok sa 20 študentov našej školy zúčastňuje projektu Erasmus + , cez ktorý sa dostávajú  na odbornú prax do zahraničia. V školskom roku 2021/2022 pôjdu, ak to epidemiologická situácia dovolí,  do Maďarska a do Čiech. Tento rok sme pre istotu vyberali len okolité krajiny.  Študenti sú zapojení v projekte Moderné vzdelávanie pre prax II, kde cez extra hodiny majú rozšírené vzdelávanie všeobecno-vzdelávacích, ale aj odborných predmetov.

Študenti všetkých odborov chodia počas svojho štúdia na odborné exkurzie spojené s ich profesijným rozvojom. Na zaplatenie cestovného škola aktívne hľadá sponzorov, aby si to mohol dovoliť každý jeden študent.  Napríklad:

-Študenti študijného odboru mechanik elektrotechnik sa pravidelne neformálne vzdelávajú v stredisku Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.  alebo TE Connectivity Slovakia s.r.o.

-Študenti študijného odboru technika a prevádzka dopravy chodia napríklad na Autosalón Nitra, alebo do podnikov  KIA Žilina, Peugeot Trnava,  Volskwagen Bratislava, JAGUÁR RANGE ROVER   Nitra.

-Študenti experimentálneho študijneho odboru  agromechatronik, učebného odboru agromechanizátor opravár a nadstavbového odboru  poľnohospodár sa vzdelávajú na exkurziách u predajcov poľnohospodárskej techniky, v poľnohospodárskych podnikoch  a na dňoch poľa po celom Slovensku.

-Študenti učebného odboru autoopravár mechanik a nadstavbového odboru strojárstvo nasávajú vedomosti v autoopravovniach a servisoch v meste a širšom okolí, kde sa učia od skúsených pracovníkov firiem.

-Študenti učebného odboru cukrár a nadstavbového odboru potravinárska výroba majú zabezpečené odborné ukážky cukrárenskej výroby v priestoroch školy, chodia na výstavy a exkurzie súvisiace z cukrárstvom. Naposledy boli na exkurzii v Egri v múzeu Kopcsik Marcipánia.

-Študenti učebného odboru mäsiar lahôdkar sa odborne vzdelávajú na exkurziách v Lučenci, Bušinciach, Púchove, Pardubiciach.  

Svoje vedomosti získané počas teoretického a praktického vyučovania zúročujú na rôznych súťažiach. Okrem školských kôl, ktoré organizujeme pre všetky odbory vyučované na škole, sa študenti školy zúčastňujú aj na odborných súťažiach  s celoslovenskou a medzinárodnou pôsobnosťou. Mäsiari reprezentujú školu na  medzinárodných súťažiach organizovaných v Rimavskej Sobote a v Novom  Bydžove.  Tretiaci učebného odboru autoopravár mechanik sa pripravujú na súťaž Junior Castrol. Študenti „agromechatronici“  sa každý rok zúčastňujú celoslovenskej súťaže Agromechatronik, ktorú organizuje združenie AGRION.

Každý školský rok študenti SOŠTaAP  majú možnosť navštevovať  jeden z minimálne 11 krúžkov. Sú to napr. dopravný krúžok, mladý poľnohospodár I a II, čarovné medovníčky,  environmentálny krúžok, finančná gramotnosť, gurmán I a II, športové hry I a II, športové všeličo. Aj tu sa študenti atraktívnymi aktivitami pripravujú na rôzne súťaže a prehlbujú si svoje vedomosti.

TAK NEVÁHAJ A PRÍĎ SA PRESVEDČIŤ MEDZI NÁS AJ TY!