Žiaci tried IV.R, IV.A a III.S sa dňa 27.3. zúčastnili workshopu na tému Podnik a podnikanie s Ing. Samuelom Hrnčiarom z Občianskeho združenia Mladý podnikavec. Táto vzdelávacia inštitúcia zo Žiliny pôsobí na celom Slovensku v duchu hesla „Zážitok je naša pridaná hodnota ". Organizuje vzdelávanie pre žiakov, učiteľov aj firmy. Ich nosnými témami sú hlavne marketing, manažment, finančná, digitálna a čitateľská gramotnosť, psychológia a iné. Na workshope získali žiaci základné informácie o podnikaní, ako založiť živnosť alebo spoločnosť s ručením obmedzeným, na čo slúži obchodný register, ale aj zaujímavé informácie o svetoznámych podnikateľských osobnostiach, ako Elon Musk, Steve Jobs, Tomáš Baťa a.i. V závere workshopu si mohli overiť svoje znalosti vo vedomostnom kvíze cez aplikáciu Kahoot a, samozrejme, najúspešnejší boli aj ocenení vecnými cenami.

Mgr. K. Sroková