Už tradične si 22. apríla pripomíname Deň Zeme. Bolo to v roku 1970, keď vedci, hlavne ekológovia v USA ovplyvnení fotografickými a telegrafickými snímkami z kozmu dokumentovali krehkosť a zraniteľnosť Zeme a demonštračne vyzvali ku spoločnému celosvetovému úsiliu za ochranu Zeme so všetkým, čo ju robí jedinečnou.  Skutočne svetovým sa stal od roku 1990. V tomto roku sa pri príležitosti Dňa Zeme aktivizovalo viac ako 200 miliónov ľudí v 140 štátoch sveta, vrátane vtedajšej ČSFR. Ochrana životného prostredia nie je o teatrálnych gestách, výročných nástenkách, prvoplánových prednáškach, o rôznych výzvach či prehláseniach, je to o schopnosti nebáť sa byť iným a pre planétu ZEM niečo urobiť. Je potreba si uvedomiť, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné, a preto sa treba venovať otázkam životného prostredia a prostredníctvom spoločného celosvetového úsilia chrániť jej poklady pre budúce generácie ľudí a ostatných tvorov žijúcich na Zemi.                                                                                                   

Témou Dňa Zeme 2022 je:“ Investuj do našej planéty“. Študenti SOŠTaAP sa rozhodli v tento deň investovať svoj čas a prácu. Každá trieda si v školskom sade vysadila svoj ovocný strom, o ktorý sa bude starať počas štúdia na škole. Študenti vysadili stromy višní a čerešní, ktoré sa zakúpili cez projekt Zachráňme školský sad. Táto aktivita sa uskutočnila vďaka finančnej podpore Nadácie Ekopolis a spoločnosti Slovnaft a.s. v rámci programu Zelené oázy“.

ekopolis01           slovnaft logo01              zelene oazy01

   Deň Zeme si pripomenuli žiaci školy aj na hodinách cudzích jazykov s pani Vetrákovou.  Porozprávali si základné fakty o tomto sviatku, o jeho histórii a hravou formou si preopakovali konverzačnú tému zameranú na ochranu životného prostredia. Počas jazykovej prípravy vytvorili plagát, ktorý zverejnili v společenských priestoroch  školy.