Dňa 10. 11. 2023 žiaci IV.A triedy prevzali z ruky svojej triednej učiteľky zelené maturitné stužky a v spoločnosti svojich rodičov a profesorov si užívali tento večer. Večer, ktorý bol poďakovaním rodičom za ich starostlivosť, obetavosť a lásku pri výchove a učiteľom za ich trpezlivosť a vytrvalosť, s akou sa snažia vštepovať žiakom potrebné vedomosti.