Blíži sa koniec odbornej stáže našich žiakov v Egri. Žiaci z odboru mäsiar-lahôdkar (Augustin Oláh, Ondrej Berky, Nikolas Rácz, Attila Boldi, Alexander Várady) dostali možnosť rozšíriť si svoje vedomosti a hlavne zručnosti v rodinnej firme Pásztor - Hús Zrt. Firmu založil pán Sándor Tóth v roku 1985. V roku 1987 začali vyrábať rôzne mäsové výrobky, hlavne párky. V roku 1999 si rozšíril svoje podnikanie, tým, že vybudoval vlastný bitúnok. Živé zvieratá vykupuje z Maďarska. Samozrejme dbá na to, aby omračovanie a usmrcovanie zvierat bolo čo „najhumánnejšie“. Túto prácu môžu vykonávať len na to vyškolení pracovníci. Najčastejšie sa spracúvajú ošípané, hovädzí dobytok, kone a raz mesačne kozy. Naši žiaci si mohli pozrieť zabíjanie zvierat (ošípané mohli aj žiaci pichnúť, samozrejme už len po správnom omráčení a pod dozorom pracovníkov) a ich následné spracovanie, ako je vykrvovanie zvierat a sťahovanie z kože hovädzeho dobytka a koní.

Cukrári mali posledný týždeň možnosť samostatne pripraviť niektoré výrobky pre cukráreň Marján.