Na poslednej prednáške v tomto školskom roku s preventistkou PZ pani Lásovou a prokurátorkou pani Nemcovou sa stretli žiaci I.CR triedy. Žiaci si mohli overiť svoje vedomosti z oblasti trestnoprávnej zodpovednosti mladých v pripravenom teste. Zistili sme, že veľký počet otázok zostal bez odpovede. Stále platí, že neznalosť zákona neospravedlňuje, čo si uvedomili aj účastníci prednášky, a preto pozorne počúvali. Dúfame, že v budúcnosti zvládnu žiaci tejto triedy podobný test oveľa lepšie a hlavne že sa vo svojom živote budú vyhýbať aktivitám, ktoré by neboli v súlade so zákonom.