Centrum poradenstva a prevencie v Rimavskej Sobote v spolupráci s Knižnicou Mateja Hrebendu pripravili pre žiačky I.GCSM triedy sériu štyroch prednášok týkajúcich sa oblasti výchovy k manželstvu a rodičovstvu, výchovy k láske a v oblasti sexuálnej výchovy. Dňa 11. 10. 2023 žiačky absolvovali 1. stretnutie, kde odborníčkou bola sociálna pedagogička pani Mgr. Erika Slivová, ktorá ponúkanú tému priblížila žiačkám. Vnímala ich citlivé srdce v oblasti sexuality, pomáhala nájsť cestu k zmysluplnému budúcemu manželstvu, rozličným vyjadreniam lásky, k vzájomnej starostlivosti a bohatej partnerskej komunikácii.

 

A rimaszombati Tanácsadó és Megelőzési Központ a Matej Hrebenda Könyvtárral együttműködve négy előadásból álló sorozatot készített az I.GCSM osztályos tanulók számára a párkapcsolatra, házasságra, családi és a szexuális életre való nevelésről. 2023. október 11-én a tanulók az 1. találkozón vettek részt, ahol Mgr. Sliva Erika szociálpedagógus ismertette velük a témát. Segített megtalálni az utat egy értelmes jövőbeli házassághoz, a szeretet különféle megnyilvánulásaihoz, a kölcsönös gondoskodáshoz és a gazdag partnerkapcsolathoz.

Mgr. A.Lévay-Marek