Záujmové vzdelávanie a mimoškolské aktivity majú za cieľ zabezpečiť pre deti a mládež zmysluplné využívanie voľného času a podmienky na rozvoj ich záujmov alebo talentu. V tomto školskom roku  sme na našej škole vstúpili do ďalšieho roka aplikácie vzdelávacích poukazov v systéme záujmového vzdelávania. Záujmové vzdelávanie, tzv. krúžky, budú realizované v priebehu školského roka v predpísanom rozsahu najmenej 60 hodín.

ZOZNAM  KRÚŽKOV

 1. Čarovné medovníčky - vedúca krúžku: Ing. A. Kisantalová
 2. Dopravný krúžok - vedúci krúžku: Ing. Ľ. Lipták
 3. Enviromentálny krúžok - vedúci krúžku: Ing. D. Vašová
 4. Finančná gramotnosť - vedúci krúžku: Ing. Ž. Csobová
 5. Fyzikálny krúžok - vedúci krúžku: Ing. Juraj Kovács
 6. Gurmán I - vedúci krúžku: M. Janský
 7. Gurmán II - vedúci krúžku: Bc. M. Kozák
 8. Mladý poľnohospodár - vedúci krúžku: Š. Tóth
 9. Odborná informatika - vedúci krúžku: Ing. L Tóth
 10. Programovanie Arduina - vedúci krúžku: Bc. V. Gubala
 11. Šachový krúžok - vedúci krúžku: Ing. L. Tóth
 12. Športová príprava - vedúci krúžku: M. Špaček
 13. Športové všeličo - vedúci krúžku: Mgr. Š. Szőke