Záujmové vzdelávanie a mimoškolské aktivity majú za cieľ zabezpečiť pre deti a mládež zmysluplné využívanie voľného času a podmienky na rozvoj ich záujmov alebo talentu. V tomto školskom roku  sme na našej škole vstúpili do ďalšieho roka aplikácie vzdelávacích poukazov v systéme záujmového vzdelávania. Záujmové vzdelávanie, tzv. krúžky, budú realizované v priebehu školského roka v predpísanom rozsahu najmenej 60 hodín.

ZOZNAM  KRÚŽKOV

 

Názov

Počet žiakov

Učiteľ

Auto Moto

25

Marian Hrinko

Čarovné medovníčky

22

Perla Kisantalová

Dopravný krúžok

29

Ľudovít Lipták

Environmentálny

25

Dagmar Vašová

Finančná gramotnosť

19

Žaneta Csobová

Fyzikálny krúžok

28

Juraj Kovács

Gurmán 1

15

Miroslav Janský

Gurmán 2

15

Milan Tuček

Gurmán 3

17

Renáta Kňazíková

Kreslenie v programe AutoCAD

23

Ladislav Farkas

Mladý poľnohospodár I

24

Štefan Tóth

Mladý poľnohospodár II

25

Ivan Herčko

Športové hry

28

Ján Barto

Športové všeličo

21

Štefan Szőke

Športový krúžok

25

Tomáš Brozman

Turistický

21

Miroslav Martiš

Ty a Tvoje peniaze

15

Milan Martinko

Varenie s radosťou 1

10

Emília Bálintová

Varenie s radosťou 2

10

Jarmila Ostrihoňová