Predmetové komisie v školskom roku 2022/2023

 

Na škole pracujú :

  • PK humanitných predmetov 
  • PK cudzích jazykov
  • PK prírodovedných predmetov, informatiky a telesnej a športovej prípravy
  • PK elektrotechnických predmetov
  • PK automobilovej a poľnohospodárskej techniky
  • PK ekonomických a  potravinárskych predmetov

 

Zloženie PK:

 

 

Názov predmetovej komisie

Vedúci predmetovej komisie

Členovia predmetovej komisie

 
 

PK humanitných predmetov

1.Mgr. Zdenek Huszty

SJL, SLF, OBN

2) PaedDr. Ľudmila Zaťková – SJL, SLF

3) Mgr. Alena Majerská, PhD. – SJL, SLF,  KSJ

4) Mgr. Adriana Lévay Marek – MJL, OBN

5) PhDr. Ingrid Kováčová – DEJ,  ETV, OBN

6) Mgr. Štefan Szőke – DEJ, ETV, OBN

7) Mgr. Dávid Šesták – ETV

 

PK cudzích jazykov

1.Ing. Karolína Matzenauer – ANJ, KAJ

2) Ing. Romana Vetráková – ANJ, KAJ, OJS  

3) Mgr. Réka Mihályiová – ANJ, KAJ

4) Mgr. Alena Majerská  PhD. – NEJ

5) Mgr. Katarína Sroková – ANJ, KAJ

6) MVDr. Beata Hodulová – NEJ

 

PK prírodovedných predmetov, informatika a telesnej a športovej prípravy

1.Mgr. Réka Mihályiová – MAT

2) PaedDr. Jana Vargová – MAT, CHE

3) Mgr. Adriana Lévay Marek – INF

4) Mgr. Štefan Šesták – TSV, MAT

5) Mgr. Štefan Szöke – TSV, FYZ

6) Ing. Juraj Kovács – FYZ

7) Ing. Ladislav Farkas – FYZ

8) Ing. Vojtech Bódi – MAT                    

9) Ing. Roland Tamáš - INF

10) Ing. Ivan Herčko – MAT, FYZ 

11) Ing. Agnesa Daňková - CHE

12) Ing. Mária Kubišová - CHE

13) Ing. Žaneta Csobová – MAT

14) Ing. Ivan Vilhan – MAT

15) Ing. Daniel Rosiar – FYZ, MAT              

               

 

PK elektrotechnických predmetov

1.Ing. Ladislav Farkas

OP elektro

2) Ing. Vojtech Bódi – OP elektro

3) Bc. Vladimír Gubala – OVY elektro

4) Bc. Jozef Imrecze – OVY elektro, OP elektro

5) Mgr. Ondrej Hriň – OP elektro, OVY

6) Ing. Roland Tamáš – OP elektro

7) Ing. Daniel Rosiar - OP elektro

 

PK automobilovej a  poľnohospodárskej  techniky

 

 

1.Ing. Juraj Kovács

OP poľnohospodárskej a automobilovej techniky

2) Ing. Dagmar Vašová – OP poľn a dopr.

3) Ing. Miroslav Martiš – OP

4) Ing. Branislav Bystriansky – OVY poľn.

5) Ing. Ivan Vilhan – OP stroj., TCK

6) Ing. Ladislav Farkas – AGM, TCK

7) Ing. Milan Martinko – OP str. a dopr.

8) Ing. Ivan Herčko – OP poľn. a dopr

9) Bc. Ľubomír Antal – OVY,  PXA

10) Bc. Štefan Kožiak – OVY

11) Bc. Jozef Morong – OVY

12) Bc. Jozef Kruško – OVY

13) Mgr. Ladislav Čisár - OVY

14) Bc. Štefan Gombala – OVY

15) Mgr. Marian Hrinko – OVY

16) Mgr. Dávid Šesták – PCH

17) Ing. Peter Huszti

 

PK ekonomických a  potravinárskych predmetov

1.Ing. Žaneta Csobová – OP ekonomické

2) Ing. Andrea Kisantalová – OP potravinárske

3) MVDr. Beata Hodulová – OP potravinárske

4) Jarmila Ostrihoňová  - OVY PŽ

5) Miroslav Janský – OVY

6) Pavel Rončák - OVY

7) Milan Tuček – OVY

8) Nikoleta Sándorová – OVY

9) Ing. Milan Martinko – OP EKO

10) Mgr. Renáta Kňazíková – OVY, OP potrav

11) Bc. Perla Kisantalová – OVY

12) Bc. Emília Bálintová – OVY

13) Ing. Veronika Kujanová – OP potravinárske