Zástupcovia pedagogických zamestnancov školy:

  • PaedDr. Jana Vargová - predsedníčka RŠ
  • Bc. Vladimír Gubala

Zástupca ostatných zamestnancov školy:

  • Zuzana Hriňová

Zástupcovia rodičov:

  • Patrícia Kucejová
  • Ing. Beata Murtinová
  • Mgr. Zuzana Vargová

Zástupca žiakov školy:

  • Ján Repák

Zástupcovia zriaďovateľa:

  • Mgr. František Auxt
  • Mgr. Imrich Kováč
  • Ing. Anna Orfánusová
  • Ing. Ladislav Rigó

Štatút rady školy