Ján Repák - III.DR - predseda ŽŠR

Kristián Hirko - IV.AD

Patrik Urban - IV.AD

Gergő Šípoš - IV.C

Patrik Kӧkény - IV.C

Ján Repák - III.DR

Daniel Kmetík - III.H

Mátyás Pisár - III.MC

Balázs Varga - II.RCD

Matej Mikulčík - II.RCD

Štefan Vas - II.MT

Jaroslav Ferenčík - II.GH

 

Koordinátorkou ŽŠR je Ing. R. Vetráková

Štatút žiackej školskej rady

Zápisnice:

Zápisnica zo zasadnutia ŽŠR 2. 10. 2019

Zápisnica zo zasadnutia ŽŠR 6. 11. 2019