Kritériá na prijímacie skúšky na školský rok 2021 - 2022

 

Termíny konania prijímacích skúšok

1. kolo                                                 

1. termín     3. máj 2021 (pondelok) 

2. termín   10. máj 2021 (pondelok) 

 

V školskom roku  2021/2022 otvárame

 

4-ročné študijné odbory:

2697 K mechanik elektrotechnik  (vyučovací jazyk maďarský)                    

4532 K agromechatronik (vyučovací jazyk slovenský

!!! NOVÝ ODBOR !!!

2561 M informačné a sieťové technológie  (vyučovací jazyk slovenský)     

  

3-ročné učebné odbory:

2487 H 01 autoopravár – mechanik  (vyučovací jazyk slovenský)

2487 H 01 autoopravár – mechanik  (vyučovací jazyk maďarský)

4524 H agromechanizátor, opravár  (vyučovací jazyk maďarský)

2964 H cukrár  (vyučovací jazyk maďarský)

Duálne vzdelávanie:

2955 H mäsiar, lahôdkar  (vyučovací jazyk slovenský)

 

 2-ročné učebné odbory:

2498 F technické služby v autoservise (vyučovací jazyk slovenský)

3161 F praktická žena (vyučovací jazyk slovenský)

 

nadstavbové 2-ročné študijné odbory:

2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení

4512 L poľnohospodárstvo

2982 L potravinárska výroba         

 I. termín prijímacej skúšky do nadstavbových odborov - 24. jún 2021

II. termín prijímacej skúšky do nadstavbových odborov - 27. august 2021