Profil absolveta študijného odboru: 4532 K  agromechatronik

Absolvent je kvalifikovaný odborný zamestnanec, zameraný na vykonávanie údržby, opráv, testovanie a diagnostiku modernej poľnohospodárskej techniky v predpredajnom servise a pri montáži doplnkovej výbavy strojov a zariadení, využívanej v poľnohospodárstve. Tieto činnosti je schopný po zaškolení vykonávať aj na lesnej, záhradnej a komunálnej technike. Absolvent odboru pracuje v priamom kontakte so zákazníkom v dielňach dodávateľov techniky, náhradných dielov, ale aj priamo na mieste nasadenia strojov a zariadení.

Absolvent študijného odboru je súčasne kvalifikovaný aj ako obsluha vysokovýkonných zložitých mechanizačných zariadení v agrosektore. Absolvent odboru bude disponovať kľúčovými a odbornými kompetenciami servisného technika, zameraného na opravu, údržbu, testovanie a diagnostiku modernej techniky, resp. ako predajca tejto techniky. Absolvent odboru bude mať uplatnenie aj ako obsluha modernej poľnohospodárskej techniky na poľnohospodárskych družstvách, podnikoch aj ako samostatný živnostník. Vzhľadom na dosiahnutý stupeň vzdelania sa môže uplatniť aj v štátnej a verejnej správe a súčasne má možnosť pokračovať v štúdiu na vysokej škole na Slovensku i v zahraničí. Absolvent študijného odboru agromechatronik je schopný samostatne ale aj tímovo pracovať s maximálnym ohľadom na ochranu životného prostredia, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a s vysokou kvalitou a orientáciou na spokojnosť zákazníka. Absolvent študijného odboru agromechatronik disponuje po ukončení štúdia okruhom nasledovných kompetencií:  diagnostikuje chyby a poruchy ako aj ich príčiny na mechanických, hydraulických, elektrických a elektronických systémoch,  vykonáva údržbu, diagnostikuje, montuje a opravuje vozidlá stroje a zriadenia, opracováva a spája súčiastky a časti strojov ručne aj strojovo, obsluhuje vozidlá, stroje a ich systémy a uvádza ich do prevádzky, testuje emisie a nastavuje motory na správne emisné hodnoty, aplikuje normy kvality, pôsobí pri odovzdávaní strojov zákazníkom a odborne školí obsluhu strojov, komunikuje so zákazníkom, plánuje a kontroluje pracovné procesy a hodnotí ich výsledky.

 


 AKTIVITY ŠTUDIJNÉHO ODBORU "AGROMECHATRONIK"


 Ani počasie nás neodradí!

Žiaci SOŠTaAP na Okružnej ulici v Rimavskej Sobote boli dňa 21.9.2017 na prvej exkurzii v tomto školskom roku. Cestou na letisko v Drienovci sme sa zastavili v Andrássyovskom kaštieli v Betliari. Pozreli sme si expozíciu v priestoroch kaštieľa, ktorá je zameraná na život a bytovú kultúru uhorskej šľachty v 18. a 19.storočí.Kaštieľ v Betliari je jediným kaštieľom na Slovensku, ktorý sa po roku 1945 zachoval so svojim pôvodným zariadením a zbierkami – jeho zariadenie nerozkradli, nebol prestavaný a prakticky od znárodnenia slúži účelom múzea. Dozvedeli sme sa, že všetko, čo sme videli, patrilo členom rodu Andrássy, ktorí boli považovaní za najvýznamnejších aristokratov v Európe v 19. storočí. Poslední členovia betliarskej vetvy Andrássyovcov opustili svoje majetky v roku 1944. Poľovnícky kaštieľ Andrássyovcov obklopuje jeden z najkrajších anglických parkov na Slovensku.Prírodný historický park s rozlohou 57 hektárov, sme si, pre nepriaznivé počasie,nemohli pozrieť. Park bol založený v rokoch 1792 – 1795 vďaka iniciatíve Leopolda Andrássyho. V jeho areáli sa,okrem vzácnych druhov drevín, nachádza aj unikátny umelý vodný systém, ktorý pozostáva zo sústavy umelých vodných rigolčekov odvádzajúcich vodu z Betliarskeho potoka do troch jazier a troch fontán. Po hodinovej prestávke v Betliari sme pokračovali na plánovanú exkurziu. Aj keď nám počasie vôbec neprialo, predsa sme sa zúčastnili akcie „Deň poľa kukurice a jesenných prác v Drienovci“. Výstavu organizoval AGRION-združenie dodávateľov poľnohospodárskej techniky v SR. Premoknutí do nitky, ale plní nových dojmov a informácií sme sa spokojní vrátili do Rimavskej Soboty. Jednoducho platí, že poľnohospodár je poľnohospodárom za každého počasia.

Ing. Dagmar Vašová


Prof. Ivan Hričovský - prekvapenie dňa

 V dňoch 29.9. a 30.9. 2017 sa v Rimavskej Sobote konal 35.ročník Gemersko-malohontského jarmoku. Súčasne bol v priestoroch Domu kultúry deviaty ročník výstavy poľnohospodárskych produktov z Gemera. SOŠTaAP sa opäť zúčastnila a propagovala verejnosti nový študijný odbor agromechatronik. Akcie sa zúčastnilo aj 2O žiakov I.DR triedy. Prekvapením pre študentov bola beseda s Prof. Ivanom Hričovským, ktorý mladých pochválil pre ich záujem o poľnohospodárstvo a zaželal im veľa úspechov v štúdiu. Dal im aj radu do života. K úspechu potrebujete len 3 veci: Vedieť - čo študujete. Chcieť- pracovať v odbore, ktorý ste vyštudovali. Srdce - rozdávať vedomosti a skúsenosti ľuďom, ktorých to zaujíma. Akcia mala u širokej verejnosti veľký úspech. Staršie generácie obdivovali tekvice, ktoré doniesli študenti a zamestnanci školy na dekoráciu priestoru. Mladších zas zaujali modely poľnohospodárskych strojov, ktoré na študijné účely škole poskytli firmy zo združenia Agrion.

 


 Univerzitný deň techniky

 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre oslávila 10. októbra 65. výročie svojho vzniku. Vo štvrtok 12. októbra 2017 bol pripravený sprievodný odborný program „Univerzitný deň techniky“ ktorý organizovala SPU v Nitre na pôde Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku , s.r.o. v Kolíňanoch. Pozvánku na túto akciu dostala aj SOŠ TaAP v Rimavskej Sobote. Univerzitný deň techniky, zameraný na obrábanie pôdy, sejbu, hnojenie a ochranu plodín, otvoril dekan Technickej fakulty prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD. Od 10:00 h začala prehliadka vystavenej poľnohospodárskej techniky a názorné ukážky konkrétnych prác. V rámci sprievodného programu, ktorý zabezpečila Autoškola Akadémia, žiaci mali možnosť otestovať svoju zručnosť v jazdení. S potešením sme využili možnosť zúčastniť sa akcie a ukázať žiakom v študijnom odbore agromechatronik novú poľnohospodársku techniku pri vykonávaní prác.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Ing. Vašová


 Prví agromechatronici odjazdili prvé „metre“

Spoločnosť HRIADEĽ s.r.o. v Rimavskej Sobote nám znovu zapožičala, počas dňa otvorených dverí, traktor na prezentáciu nového študijného odboru agromechtronik. Milo nás prekvapili s tým, že dovolili na traktore aj odjazdiť pár motohodín. Takže prví agromechatronici už odjazdili aj prvé „metre“ v počítačovo riadenom traktore FENDT 313 Vario. Reakcie žiakov sú nasledovné:

Ján Repák: Dnes 8.2. 2018 bol pre mňa šťastný deň. Pán riaditeľ, pani triedna profesorka a pán majster Tóth pre nás vybavili jazdy na novom traktore. Triedna upravila vyučovanie a na tretej hodine nám dovolila ísť jazdiť. V momente sme vyskočili 5 spolužiaci. Skúsil som si ovládať traktor aj cez pedál, ale aj cez joystick . Veľmi sa mi to páčilo, nebolo to ani veľmi náročné. Po návrate do triedy sme hneď začali otravovať triednu, aby nám ešte vybavila ďalšie jazdy.

Matúš Lisičan: Dnešný deň bol super. Konečne sme si zajazdili na novom traktore. Traktor je úplne super- ľahké ovládanie- krásny zvuk- paráda.

Andrej Tankina: Dnešný deň bol v škole zaujímavý. Mali sme možnosť otestovať traktor FENDT 313 Vario. Na taký veľký stroj, sa ľahko riadil. Skúšali sme jazdu dopredu, ale aj cúvanie. No videli sme aj traktor v akcii, keď šoféroval pán riaditeľ. Lukáš Láska: Spoločnosť Hriadeľ škole požičala na 3 dni traktor FENDT 313. Pán majster nás zobral do dielní, vysvetlil nám čo máme ako používať a išli sme jazdiť. Samozrejme pod dozorom majstra. Veľmi sme sa potešili. Takýchto dní by mohlo byť v škole viac.


Deň poľa zameraný na krmoviny

24.mája 2018 sa v Očovej konal 24. ročník Dňa poľa zameraný na krmoviny spojený s výstavou poľnohospodárskej techniky. Žiaci našej školy, odboru agromechatronik a agromechanizátor-opravár, tu mohli vidieť rôzne technologické linky pre zber krmovín. Predajcovia prezentovali linky pozostávajúce s kosačiek, rozhadzovačov a riadkovačov krmovín, zberacích vozov, zberacích lisov, rezačiek a obaľovačiek. Na ukážkovom pozemku predvádzali práce s týmito strojmi a poskytovali návštevníkom odborné informácie. Ukážky zberacích vozov, lisov, rezačiek a obaľovačiek nám prekazila prietrž mračien a búrka, ktorá sa prihnala nad Očovú. Akciu organizovalo združenie Agrion s PD Očová. Aby sme využili autobus a okrem odborných poznatkov získali nejaké informácie i z histórie, navštívili sme aj Vígľašský zámok, ktorý je od Očovej vzdialený asi 10 min. cesty. Hradisko nad riekou Slatina sa nachádzalo už v ranom stredoveku. Malo veľa majiteľov. Žigmund Luxemburský ho dal prestavať na poľovnícky zámok. Zámok bol miestom oddychu aj za vlády Mateja Korvína. Počas 2. svetovej vojny bol zámok poškodený a z veľkej časti vyhorel. V rokoch 2009 až 2013 prebehla rozsiahla rekonštrukcia ruín zámku.


 HORSCH- zážitok na celý život

Pre študenta I. DR triedy Matúša Lisičana, víťaza súťaže Agromechatronik 2018 v poznávaní súčiastok na čas prišlo prekvapenie v piatok 15.6. 2018, keď na školu zavolal zástupca Agrionu Ing. Juraj Huba. Oznámil, že v utorok ráno sa odchádza na exkurziu do Nemecka. Matúš so svojou učiteľkou a obchodnými partnermi firmy EMATECH Radošiná, vycestoval plný očakávaní. Prvý deň v meste Landau navštívili závod na výrobu postrekovačov HORSCH LEEB. Absolvovali prednášku o histórii firmy a prehliadku továrne. Vo večerných hodinách sa všetci presunuli do Sitzenhofe. Druhý deň, po raňajkách, začal celodenný zaujímavý program. Najskôr prednáška v novej výstavnej hale firmy, potom prezentácia strojov na predvádzacích poliach s praktickým predvádzaním strojov na spracovanie pôdy, sejbu a ochranu rastlín. Po obede sa pokračovalo v prehliadke skúšobných políčok repky, pšenice a kukurice, ako aj prehliadke výrobného závodu. Po návrate do Rimavskej Soboty Matúš skonštatoval : “ Bola to super odmena za súťaž. Lepšia ako notebook za prvé miesto. Veľa som sa naučil a spoznal som kopu ľudí, ktorí sa tiež zaujímajú o nové poľnohospodárske stroje. Bol to pre mňa veľký zážitok. Som rád, že som tam mohol ísť. Ďakujem firme Ematech Radošina a združeniu Agrion, že mi to umožnili.“